Demo Image

Articles

Werk in uitvoering

De Haak om Leeuwarden is een geplande verlegging van Rijksweg 31, aan de zuid- en westkant van de stad Leeuwarden. De weg zal vanaf Marssum, even ten westen van Leeuwarden, in een vloeiende bocht verlopen in zuidoostelijke richting, en na een vertakking bij het knooppunt Werpsterhoek aansluiting bieden op de reeds bestaande Rijksweg 31 nabij Wergea en op de A32 nabij Wirdum. De weg krijgt 2x2 rijstroken.

Voor de kruising met het Van Harinxmakanaal is een aquaduct gepland. Bij Werpsterhoek verrijst over enkele jaren het nieuwe Station Leeuwarden Werpsterhoek met transferium. De nieuwe westelijke invalsroute van Leeuwarden, eveneens voorzien van een aquaduct onder het Van Harinxmakanaal, zal aansluiten op de Haak om Leeuwarden.

In de zomer van 2011 werd begonnen met de bouwvoorbereidingen, volgens de planning zal de weg in december 2014 worden opengesteld.

 

Update november 2011

De stadsring bekijkt momenteel langs welke route de noodzakelijke omleidingen kunnen worden gelegd.